Styret

 

I 2020 består styret av følgende medlemmer:

  • Kenth R. Volla, Leder, Norsk Hydro ASA
  • Marianne Ødegaard Hansen, Nestleder, Accenture AS
  • Vanja Falkenberg Dokset, DNV GL AS
  • Slavka Balunova, DNB Bank ASA
  • Per-Kristian Sandberg Hansen, Norwegian
  • Elin Winge Sætervik, Golar LNG